Welkom bij PEERS...

Het platform voor uitwisseling van kennis, onderzoek en wetenschap

PEERS is uw platform voor uitwisseling van kennis, onderzoek en wetenschap. PEERS werd opgericht om het partnershap tussen DentsplySirona Implants en de dentale professional te benadrukken, alsook samenwerking tussen de leden onderling te faciliteren

049